Placówki oświatowo-kulturalne

Filharmonia Opolska

Dostawa rozdzielnicy głównej dla Filharmonii Opolskiej  – w rozdzielnicy tej został zastosowany nowoczesny układ SZR dla dwóch źródeł zasilania.

Read More