Cubic – system kasetowy

cubic_3d_red

Rozdzielnice kasetowe MD stosowane są powszechnie na świecie do rozdziału energii elektrycznej przy zachowaniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa personelu i urządzeń; zwłaszcza dla przemysłowych procesów produkcyjnych, w szpitalach, na statkach, w górnictwie, w infrastrukturze i wszędzie tam, gdzie nawet krótkotrwała przerwa w zasilaniu energią elektryczną może stwarzać poważne zagrożenie dla życia ludzkiego i spowodować olbrzymie zakłócenia procesów oraz straty ekonomiczne.

System rozdzielnic kasetowych MD zapewnia możliwość takich rozwiązań uniwersalnych i kompaktowych, które równocześnie idą w parze z wymaganiami użytkownika oraz są konkurencyjne.

Rozdzielnice kasetowe MD zaprojektowano w oparciu o doświadczenia eksploatacyjne użytkowników, w wyniku czego stanowią optymalne połączenie cech przystępności w użytkowaniu, bezpieczeństwa obsługi oraz poprawności ekonomicznej rozwiązania.

  • wysoki poziom bezpieczeństwa personelu
  • konkurencyjność
  • niska liczba przerw eksploatacyjnych
  • rozwiązania kompaktowe
  • wielowariantowość
  • zredukowana częstotliwość i czas trwania przeglądów
  • możliwość rekonfiguracji w trakcie eksploatacji