Systemy sterowania

Jednym z rodzajów stosowanych przez naszą firmę systemów sterowania jest system SIMOCODE firmy SIEMENS, który nadzoruje pracę silników i utrzymuje system w ruchu.

00m

Od ponad 25 lat SIMOCODE pro zapewnia optymalną pracę
silników niskiego napięcia wirujących ze stałą prędkością
obrotową w niezliczonych fabrykach na całym świecie.
Elastyczny, skuteczny, modularny system zarządzania
pracą silników łączy wszystkie niezbędne funkcje ochrony,
monitorowania, bezpieczeństwa i sterowania dowolnym
odgałęzieniem silnikowym w jednej, niewielkiej obudowie.
Może być łatwo włączony do nadrzędnego systemu
automatyzacji za pośrednictwem magistrali
komunikacyjnej PROFIBUS DP, jak również PROFINET.
Duża przejrzystość danych umożliwia osiągnięcie wyższej
jakości sterowania procesami przy jednoczesnym
obniżeniu kosztów – począwszy od planowania instalacji,
poprzez jej budowę i eksploatację, kończąc na konserwacji.

SIMOCODE spełnia wszystkie wymagania funkcjonalne
jako ogniwo łączące odgałęzienie silnikowe z nadrzędnym
systemem automatyzacji.

Właściwości wszechstronnego odgałęzienia silnikowego

  • Wielofunkcyjna, pełna ochrona elektroniczna silnika niezależna od systemu automatyzacji
  • Bezpieczne wyłączenie silnika
  • Wbudowane funkcje sterowania
  • Szczegółowe dane eksploatacyjne, serwisowe i diagnostyczne
  • Otwarta komunikacja przez PROFIBUS DP lub PROFINET
https://youtube.com/watch?v=h_4wcz5bMFg%26hd%3D1