Project Description

Dostawa kilkunastu rozdzielnic automatyki i sterowniczych dla systemu sterowania i nadzoru SSIN stacji 110/6/6 kV GSZ przy Cementowni Górażdże.

Project Details

Client:Cementownia Górażdże
Location:Górażdże
Share